Kategórie

Nové produkty

Kompoméry 

Podkategórie

  • Dyract XP

    Je  kompomerový výplňový materiál s krátkou dobou polymerizácie svetlom 10 sek., s plastovitou konzistenciou, nelepí sa. Klinicky a praxou overený výplňový materiál, vhodný aj pre rizikové skupiny pacientov (geriatrickí pacienti, deti, pacienti s nedostatočnou hygienou). Je určený na výplne všetkých tried anteriórnych ako i posteriórnych zaťažovaných úsekov chrupu.

  • Dyract Flow
  • Glasiosite Caps

    Svetlom tuhnúci, kompomerový výplňový materiál v praktických kapsliach, pre výplne mliečnych zubov a pečatenie fisúr.

  • Twinky Star

    Rôznofarebný, svetlom tuhnúci kompomerový výplňový materiál.